Քաջարան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133 աա) Հիմնական շինությունների համար 90031520211050000Միանվագ  Ընտրել
1136 գ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման թույլտվության համար 9003150023200   Ընտրել
1137 դ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների և (կամ) ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար 9003152022508000Եռամսյակային  Ընտրել
1138 ե) Համայնքի տարածքում բացօթյա վաճառք կազմակերպելու թույլտվության համար յուրաքանչյուր օրվա մեկ քմ համար  350Օրական  Ընտրել
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900315202516150000Տարեկան  Ընտրել
1141 ը) Համաքաղաքային կանոններին համապատասխան Երևան քաղաքի և քաղաքային համայնքների տարածքում ընտանի կենդանիներ պահելու թույլտվության համար 9003150055545000Տարեկան  Ընտրել
1143 թ) Համայնքի տարածքում այկ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9003152023831500Ամսական  Ընտրել
1143զ ՀՀԿառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և կամ ,սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար  20000Տարեկան  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90031520236710000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90031520203750000Տարեկան  Ընտրել
1134Ա Մինչև 20քմ մակ. շին. թույլ. համար  3000Տարեկան  Ընտրել
1134Բ 20քմ և ավելի քմ մակերեսով շինարար. թույլ. համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1133Ե 1001-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար՝  50000Տարեկան  Ընտրել
1146Ա Համայնքի տարածքում հիմնական շինության ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(մինչև 26ք.մ)  1500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Բ - հիմնական շինությունների ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար  7000Եռամսյակային  Ընտրել
1149 Հայաստանի Հանրապետության համայնքերի անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 900315202532100000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ) 9003152022508000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ դգ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(51-ից մինչև 100 քմ )  16000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դզ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(501 քմ և ավել)  45500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ դբ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(26-ից մինչև 50 քմ )  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դե) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (201-ից մինչև 500 քմ)  25500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է դէ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը դը) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ)  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ թ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (51-ից մինչև 100 քմ)  13500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի դի) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(201-ից մինչև 500 քմ)  25500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ դլ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (501 քմ և ավել)  70000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ դԺ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Բ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 ք.մ)  5500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 ք.մ)  15500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե Համայնքի տարածքում հիմնական շինության ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար((201-ից մինչև 500ք.մ)  20500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (501 և ավելի)  30500   Ընտրել
1146Ը Ոչ հիմնական շինության ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար մինչև 26ք.մ  1000Եռամսյակային  Ընտրել
1142Բ թա)Թունդ ալկոհոլային /20 և ավելի ծավալային տոկոս/ խմիչքի համար  3500Ամսական  Ընտրել
1142Ա ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ՍՊԻՐՏԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՆՉԵՎ 20 ՏՈԿՈՍ  2000Ամսական  Ընտրել
1142Գ ե) դատարկ գովազդային վահանակների համար՝ Համայնքի տարածքում այկ արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար սահմանված 25 % -ի չափով  375Ամսական  Ընտրել
1142Դ սոցիալական գովազդի համար  0Ամսական  Ընտրել
1142Ե արտաքին գովազդ տարածող գովազդակիրը տեղաբաշխել և տարածել է իր կազմակերպության գովազդը , թույլտվություն սահմանել 10%-ի չափով  150Ամսական  Ընտրել
1137Բ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(26-ից մինչև 50 քմ )  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(101-ից մինչև 200 քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(100-ից մինչև 200 քմ)  20500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե ամայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (201-ից մինչև 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(501 քմ և ավել)  70000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Ա Առևտրի օբյեկտներում ժամը 24;00-ից հետո աշխատելու համար  25000Տարեկան  Ընտրել
1137է Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ)  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (51-ից մինչև 100 քմ)  16000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 քմ)  20500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(201-ից մինչև 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (501 քմ և ավել)  70000Եռամսյակային  Ընտրել
1142 Համայնքի վարչական տարածքում հեղուկ վառելիքի , սեղմված բնական և հեղուկ գազերի վաճառքի թույլտվություն  200000Տարեկան  Ընտրել
1146 Համայնքի տարածքում հիմնական շինության ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(մինչև 26ք.մ)  5000Եռամսյակային  Ընտրել
1140Բ Հանրային սննդի օբյեկտներում ժամը 24;00-ից հետո աշխատելու համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ Վիճակախաղերի համար  150000Տարեկան  Ընտրել
1146Գ Համայնքի տարածքում հիմնական շինության ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(50 քմ մինչև 100 ք.մ)  11000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Գ Համայնքի տարածքում հիմնական շինության ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(50 քմ մինչև 100 ք.մ)  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ Համայնքի տարածքում հիմնական շինության ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(100 քմ մինչև 200ք.մ)  16000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե Համայնքի տարածքում հիմնական շինության ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(200քմ մինչև 500 ք.մ)  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ Համայնքի տարածքում հիմնական շինության ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(500քմ և ավելի)  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1137է Համայնքի տարածքում ոգելից և ալկոհոլայինխմիչքների վաճառքի, թույլտվության համար(26-ից մինչև 50 քմ )  10500Եռամսյակային  Ընտրել
1137Խ դբ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(26-ից մինչև 50 քմ )  4000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Է զ)Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90031520246660000Տարեկան60000 Ընտրել
1132բ մինչև 300քմ մակ ունեցող անհատական բնակելի, ինչպես նաև 200քմ մակ ունեցող արտադ նշան շենքերի ու շինությունների համար  15000Տարեկան  Ընտրել
1132դ 200քմ-500քմ մակ ունեցող շենքերի և շինությունների համար  30000Տարեկան  Ընտրել
1132զ 1000քմ-3000քմ մակ ունեցող շենքերի և շինությունների համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1132ը 3000 և ավել քմ մակ ունեցող շենքերի և շինությունների համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1133ժ թ/Հիմնական շինությունների համար 500-1000քմ մակ ունեցող շենք երի և շինությունների համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1135բ ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր շինարարական աշխատանքներն իրականացնելուց հետո շենքերի և շինությունների (այդ թվում՝ դրանց վերակառուցումը, վերականգնումը,ուժեղացումը,արդիականացումը,ընդլայնումն ու բարեկարգումը) կառուցման ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համար համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար  10000Տարեկան10000 Ընտրել
1137Գ դգ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(51-ից մինչև 100 քմ )  13500Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ