Քաջարան համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները 

(թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Դ.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Դ=ԱxԲxԳ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը 0
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1140 է) Համայնքի տարածքում առևտրի, հանրային սննդի, զվարճանքի, շահումով խաղերի և վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտները, բաղնիքները (սաունաները), խաղատները ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար 900315202516150000Տարեկան  Ընտրել
1142 թ) Համայնքի տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու թույլտվության համար 9003152023831500Ամսական  Ընտրել
1144 ի) Համայնքի տարածքում (բացառությամբ թաղային համայնքների) մարդատար տաքսու (բացառությամբ երթուղային տաքսիների) ծառայություն իրականացնելու թույլտվության համար 90031520236710000Տարեկան  Ընտրել
1145 լ) Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90031520203750000Տարեկան  Ընտրել
1146Գ Համայնքի տարածքում հիմնական շինության ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար(մինչև 26ք.մ)  3000Եռամսյակային  Ընտրել
1139 զ)ՀՀԿառավարության սահմանած ցանկում ընդգրկված սահմանամերձ և բարձր լեռնային բնակավայրերում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի և կամ ,սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 900315202466100000Տարեկան  Ընտրել
1149 Հայաստանի Հանրապետության համայնքերի անվանումները ֆիրմային անվանումներում օգտագործելու թույլտվության համար 90031520253250000Տարեկան  Ընտրել
1137Ա դա) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Գ դգ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(51-ից մինչև 100 քմ )  16000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Դ դդ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(101-ից մինչև 200 քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Զ դզ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(501 քմ և ավել)  70000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Բ դբ) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(26-ից մինչև 50 քմ )  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ե դե) Համայնքի տարածքում ոգելից խմիչքների արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ոգելից խմիչքների արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (201-ից մինչև 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Է դէ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (մինչև 26 քմ)  8000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ը դը) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 քմ)  12000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Թ թ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (51-ից մինչև 100 քմ)  16000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ի դի) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար(201-ից մինչև 500 քմ)  35000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Լ դլ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (501 քմ և ավել)  70000Եռամսյակային  Ընտրել
1137Ժ դԺ) Համայնքի տարածքում ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի, իսկ հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներում` ծխախոտի արտադրանքի իրացման թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 քմ)  22000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Դ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (26-ից մինչև 50 ք.մ)  7000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ե Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (51-ից մինչև 100 ք.մ) 90031520250811000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Զ Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (101-ից մինչև 200 ք.մ)  16000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Է Համայնքի տարածքում հիմնական շինության ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար((201-ից մինչև 500ք.մ)  25000Եռամսյակային  Ընտրել
1146Ը Համայնքի տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար (501 և ավելի)  50000Եռամսյակային  Ընտրել
1139Ա զ)Համայնքի վարչական տարածքում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար  20000Տարեկան  Ընտրել
1146Թ Ոչ հիմնական շինության ներսում հանրային սննդի կազմակերպման և իրացման թույլտվության համար մինչև 26ք.մ 9003152025081000Եռամսյակային  Ընտրել