Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնք
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան Լեռնագործների 4, 0285-3-21-81, qajaran.syunik@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2019թվականի N 303-Ա

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԳԱՌՆԻԿ ԱՇՈՏԻ ՕՀԱՆՋԱՆՅԱՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏՈՒԳԱՆՔԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ  

Ղեկավարվելով «Տեղականինքնակառավարմանմասին» ՀՀօրենքի 35 հոդվածի 24-րդկետովև‹‹Վարչարարությանհիմունքներիևվարչականվարույթիմասին›› ՀՀօրենքի 53-րդ, 58-60-րդհոդվածներով, ևհիմքընդունելով  Գառնիկ Օհանջանյանիդիմումը

                                                որոշումեմ

ՎարչականվարույթիմասնակիցԳառնիկ Աշոտի ՕհանջանյանիցհօգուտՔաջարանհամայնքի  բյուջեգանձել 400 000/չորսհարյուրհազար/ ՀՀդրամ, որպես վարչական պատասխանատվության դիմաց վարչական տույժի գումար:

1.    Կազմելվճարմանժամանակացույց՝սահմանվածպարտավորություններիվերջնաժամկետսահմանել 2019դեկտեմբերի 15-ը, իսկպարտավորություններիկատարումըսկսելս/թ սեպտեմբերի 15-ից՝  հաջորդականմարումները  կատարելմինչևհաջորդողամսվա 15-ը։

2.    Պարտավորություններիամբողջականկամոչպատշաճկատարմանդեպքում  այն  կկատարվիԱՆԴԱՀկծառայության  միջոցով:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                             Մ. ՓԱՐԱՄԱԶՅԱՆ

20 __ թ. ______________                                                                        
ք.Քաջարան