Երկայնակի Արտածել Word-ում Տպել
Լայնակի

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
գիծ
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնք
ՀՀ, Սյունիքի մարզ, ք. Քաջարան Լեռնագործների 4, 0285-3-21-81, qajarancity@mail.ru , qajaran.syuniq@mta.gov.am

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
12 ՀՈՒՆՎԱՐԻ 2021թվականի N 100-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՔԱՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՄԵՆԱՄՅԱ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ  

     Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության  «Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքի  35-րդ հոդվածի 1-ին կետի 24-րդ ենթակետով, «Աշխատանքայինօրենսգրքի» 164-րդհոդվածի 2-րդկետով ևհիմքընդունելովՔաջարանհամայնքիղեկավարի 01.02.2018թ.-ի՝«Քաջարանիհամայնքապետարանիաշխատակազմի  կարգապահականներքինօրինակելիկանոնակարգըհաստատելումասին»թիվ 86-ԱՈրոշմամբ հաստատված հավելվածի  20-րդկետիպահանջները՝

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ  Ե Մ

1.Սահմանել Քաջարանի համայնքապետարանի աշխատակազմի՝ համայնքայինծառայողների, հայեցողական պաշտոններ զբաղեցնողների ինչպես նաև համայնքային ենթակայության կազմակերպությունների տնօրենների 2020-2021թ․թաշխատանքայինտարվա ամենամյա արձակուրդների տրամադրման հերթականությունը՝ (նախնականգրաֆիկը) համաձայն հավելվածի:

2.Աշխատակազմիքարտուղարին՝սույնորոշումիցբխողգործառույթներնիրականացնելՀՀօրենսդրությամբսահմանվածկարգով:

3. Սույնորոշումնուժիմեջէմտնումստորագրմանպահից:

 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                             Մ. ՓԱՐԱՄԱԶՅԱՆ

20 __ թ. ______________                                                                        
ք.Քաջարան